16/09/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478
logo Ayuntamiento de Valencia

València Activa Emplea 2019

València Activa Emplea 2019

L'objecte d'esta convocatòria és fomentar l'ocupació estable i de qualitat, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació indefinida, a temps complet, en el municipi de València, així com fomentar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball.

(06/09/2019) Proposta de concessió. Llistat de persones proposades com a beneficiàries i sol·licituds proposades com desestimades (pdf 288 kb).

Obrint-se un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació del present Anunci, a fi que les persones interessades efectuen les al·legacions que estimen pertinents.

En el mateix termini, les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar per Registre d'Entrada Municipal i dirigida al Servici Fiscal Despeses, la Sol·licitud de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi”, acompanyada de la documentació assenyalada.

(15/07/2019) Llistat de sol·licituds admeses amb documentació completa i sol·licituds admeses amb documentació incompleta (pdf 406 kb). (27/06/2019) Proposta de sol·licituds admeses i excloses (pdf 391 kb). (24/04/2019) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica. (24/04/2019) Bases de la convocatòria (pdf 623 kb).

MÉS INFO: En el Web Municipal de València Activa / Ajudes Municipals València Activa Emplea 2019.

Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ OCUPACIÓ

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n. 90, de 13 de maig de 2019.

Terminis

  • Des de: 14 de maig
  • Fins a: 10 de juny de 2019, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI