16/01/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Projecte de reglament de centre de dia municipal de inserció sociolaboral de menors. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per vehícles de mobilitat personal.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI