26/08/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

JUAN GINER CORELL

Juan Giner Corell

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L’AJUNTAMENT

Regidor del Partit Popular.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 63.500,22

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 200 Kb)

BIOGRAFIA

Vaig nàixer a la ciutat de València el gener de 1978. Vaig estudiar l'ensenyament obligatori i el batxillerat al col·legi El Vedat. Em vaig llicenciar en Dret a la Universitat de València. En acabar la carrera, vaig preparar oposicions i vaig obtindre el títol de funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. He treballat com a secretari interventor en diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Als 32 anys vaig ser nomenat director general d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana i a l'any següent director general d'Avaluació Ambiental i Territorial durant els següents quatre anys, temps en què es va treballar, tramitar i aprovar la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

El juliol de 2015 em vaig traslladar en comissió de servicis a la Diputació Provincial d'Alacant i, tres anys després, em vaig incorporar com a assessor al grup municipal popular de l'Ajuntament de València.

Tota la meua carrera professional ha estat vinculada a l'Administració i el servici públic, un coneixement i una experiència que ara pretenc aportar com a regidor de l'Ajuntament de València.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf. 119 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (pdf. 2119 kb) Títol FC Secretaria-Intervenció (pdf. 28 kb) Curs gestió xicotets i mitjans municipis (pdf. 1318 kb) Certificat lideratge gestió pública (pdf. 17 kb)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI