19/04/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Árees de Govern i Delegacions

Són els nivells essencials de l'organització administrativa municipal, i comprenen cada una d'elles un o diversos sectors funcionalment homogenis de matèries de competència de l'administració del municipi.

Correspon a l'alcalde determinar el nombre total, denominació i competències de les àrees de govern.

La direcció superior de les àrees de govern correspon a un director-coordinador/ directora-coordinadora segons a qui s'encomana, entre altres, les funcions de direcció, planificació, coordinació i definició dels objectius de la mateixa.

Davall la seua dependència, exerciran les seues funcions les regidores i els regidors delegats, als que corresponen la direcció de l'activitat de la seua delegació, que versarà sobre un conjunt homogeni de matèries de competència de l'àrea de govern a què lil'ls troben adscrits.

El Govern Municipal actual es troba estructurat en Alcaldia i deu grans àrees:

Alcaldia
Alcalde Excm. Sr. Joan Ribó Canut
Coordinació Jurídica Excm. Sr. Joan Ribó Canut
Regidor Delegat de Relacions amb els Mitjans Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidor Delegat d’Hisenda Sr. Ramón Vilar Zanón
Regidor Delegat d'Inspecció General de Servicis Il·lm. Sr. Sergi Campillo Fernàndez
Regidora Delegada de Relacions Institucionals Ilma. Sra. Sandra Gómez López


Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible
Coordinadora General Il·lma. Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada d’Agricultura, Horta i Pobles de València Il·lma. Sra. Consol Castillo Plaza
Regidor Delegat de Comerç Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidora Delegada d'Emprenedoria Il·lma. Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada de Formació i Ocupació Il·lma. Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada de Turisme Il·lma. Sra. Sandra Gómez López


Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica
Coordinadora General Il·lma. Sra. Neus Fábregas Santana
Regidora Delegada d’Igualtat i Polítiques Inclusives Sra. Isabel Lozano Làzaro
Regidora Delegada d'Informació i Defensa de la Ciutadania Il·lma. Sra. Sandra Gómez López
Regidor Delegat d’Innovació i Gestió del Coneixement Il·lm. Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Regidora Delegada de Govern Obert, Participació, Acció Veïnal, Transparència i Auditoria Ciutadana Il·lma. Sra. Neus Fábregas Santana


Àrea de Desenvolupament Humà
Coordinadora General Il·lma. Sra. Consol Castillo Plaza
Regidora Delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració Il·lma. Sra. Neus Fábregas Santana
Regidora Delegada d’Inserció SocioLaboral Sr. Isabel Lozano Làzaro
Regidora Delegada de Persones Majors Il·lma. Sra. Sandra Gómez López
Regidora Delegada de Sanitat i Salut Sra. Mª Teresa Girau Melià
Regidora Delegada de Servicis Socials Il·lma. Sra. Consol Castillo Plaza


Àrea de Govern Interior
Coordinador General Il·lm. Sr. Sergi Campillo Fernàndez
Regidor Delegat d'Administració Electrònica Sr. Pere S. Fuset i Tortosa
Regidor Delegat de Control Administratiu Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidor Delegat de Personal Il·lm. Sr. Sergi Campillo Fernàndez
Regidor Delegat de Servicis Centrales Il·lm. Sr. Sergi Campillo Fernàndez


Àrea de Protecció Ciutadana
Coordinadora General Il·lma. Sra. Anaïs Menguzzato García
Regidora Delegada de Bombers Il·lma. Sra. Anaïs Menguzzato García
Regidora Delegada de Policia local Il·lma. Sra. Anaïs Menguzzato García
Regidora Delegada de Protecció Civil Il·lma. Sra. Anaïs Menguzzato García


Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic
Coordinador General Il·lm. Sr. Giuseppe Grezzi
Regidor Delegat d'Espai Públic Sr. Carlos Galiana Lloréns
Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible Il·lm. Sr. Giuseppe Grezzi


Àrea d'Educació, Joventut i Esports
Coordinadora General Il·lma. Sra. María Oliver Sanz
Regidora Delegada d'Educació Il·lma. Sra. María Oliver Sanz
Regidor Delegat de Joventut Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Regidora Delegada d'Esports Sra. Mª Teresa Girau Melià


Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda
Coordinador General Il·lm. Sr. Vicent Sarrià i Morell
Regidor Delegat de Gestio d'Obres d'Infraestructura Il·lm. Sr. Vicent Sarrià i Morell
Regidora Delegada de Gestió de Patrimoni Municipal Il·lma. Sra. María Oliver Sanz
Regidor Delegat de Manteniment d'Infraestructures Il·lm. Sr. Vicent Sarrià i Morell
Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana Il·lm. Sr. Vicent Sarrià i Morell
Regidora Delegada de Vivenda Ilma. Sra. María Oliver Sanz


Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic
Coordinadora General Il·lma. Sra. Pilar Soriano Rodríguez
Regidora Delegada de Benestar Animal Il·lma. Sra. Glòria Tello Company
Regidora Delegada de Qualitat Ambiental Il·lma. Sra. Pilar Soriano Rodríguez
Regidora Delegada de Cementeris Il·lma. Sra. Pilar Soriano Rodríguez
Regidor Delegat de Cicle Integral de l’Aigua Il·lm. Sr. Vicent Sarrià i Morell
Regidor Delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera Il·lm. Sr. Sergi Campillo Fernàndez
Regidor Delegat d’Energies Renovables i Canvi Climàtic Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Regidora Delegada de Gestió de Residus Sòlids Il·lma. Sra. Pilar Soriano Rodríguez
Regidora Delegada de Parcs i Jardins Il·lma. Sra. Pilar Soriano Rodríguez


Àrea de Cultura
Coordinadora General Il·lma. Sra. Glòria Tello Company
Regidora Delegada d'Acció Cultural Il·lma. Sra. María Oliver Sanz
Regidor Delegat de Cultura Festiva Sr. Pere S. Fuset i Tortosa
Regidora Delegada de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals Il·lma. Sra. Glòria Tello Company


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI