22/05/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Política de privacitat. Tràmits de Benestar Social.

Accions d'inserció social i laboral dels usuaris programes València Inserta (pdf 175 kb). Atenció a persones amb diversitat funcional (pdf 175 kb). Atenció social a persones sense llar (pdf 175 kb). Ajudes a persones en situació greu o urgent necessitat (pdf 176 kb). Ajudes de menjador escolar (pdf 175 kb). Ajudes de menjador escolar i guarderies d'estiu extraordinàries (pdf 176 kb). Ajudes de Renda Valenciana d'Inclusió -MASTIN- (pdf 176 kb). Ajudes i subvencions amb caràcter social (pdf 176 kb). Base de dades de personal de Benestar Social (pdf 175 kb). Centre de dia de jóvens a Malva-rosa (pdf 175 kb). Convocatòries de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional per al desenvolupament (pdf 177 kb). Expedients de dependència (pdf 227 kb). Oficina Municipal d'Infovivenda Solidària (pdf 187 kb). Prestació econòmica a famílies en situació de necessitat (pdf 176 kb). Programa d'atenció a l'exclusió social (pdf 176 kb). Programa d'ocupació de menors en situació de risc (pdf 175 kb). Registre de menors en risc o desemparament -MENORPRT- (pdf 176 kb). Registre d'usuaris "Menjar a casa" (pdf 228 kb). Reparació i manteniment de viviendes municipals (pdf 175 kb). Servici d'atenció a urgències socials i col·laboració SAUSS (pdf 176 kb). Servicis d'ajuda a domicili (pdf 228 kb). Servici de teleassistència (pdf 175 kb). Subvencions "Col·labora" (pdf 169 kb). Tallers d'autoestima i desenvolupament personal (pdf 175 kb). Tallers d'inserció laboral (pdf 176 kb). Targeta d'estacionament per a persones amb certificat de discapacitat (pdf 176 kb). Usuaris de Servicis Socials -SIUSS- (pdf 176 kb).


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI